Minerální prameny v Mariánských Lázních

Město Mariánské Lázně je známé především díky svým lázním a přírodním minerálním pramenům. V Mariánských Lázních a okolí vyvěrá na 100 minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí, z nichž je zachyceno a využíváno 53 pramenů. Jedná se o studené železnaté kyselky, odlišného chemického složení.
Lázeňství v Mariánských Lázních v České republice má velkou tradici. Lázeňská péče zde vždy byla postavena na moderních lékařských postupech a vědeckých poznatcích o účincích přírodních zdrojů, tedy plynu, minerálních vod a peloidů (bahno, rašelina, slatina).
Lázeňství
Nechali zde o sebe pečovat králové, hudební skladatelé i velcí myslitelé. Věděli proč. Léčí se zde široká škála onemocnění, to vše pod dohledem špičkového, odborně proškoleného personálu. Mnoho hostů Mariánské Lázně navíc navštěvuje pravidelně kvůli prevenci. Značná část léčebných procedur je zaměřena na využití přírodního kysličníku uhličitého, který se dá bez nadsázky považovat za místní přírodní bohatství. Existují dokonce kúry, které si můžete vyzkoušet jen a pouze v malebných kulisách tohoto lázeňského města.
Mariánské Lázně patří mezi lázeňská místa s největšším počtem indikací v České republice. Je to díky tomu, žže na relativně malém území města vyvěrají prameny s chemicky velmi různorodým složžením. Specifikem Mariánských Lázní v rámci České republiky je léčba nemocí močového ústrojí.
Hlavní léčené nemoci
 • Nemoci pohybového ústrojí
 • Nemoci ledvin a močových cest
 • Nemoci dýchacích cest
 • Metabolická onemocnění
 • Gynekologická onemocnění
 • Onkologická onemocnění
 • Nemoci trávicího ústrojí
Minerální vody
V Mariánských Lázních vyvěrají studené uhličité kyselky o teplotě 8-10°C, které se využžívají při různých procedurách. Jedná se předevšším o pitnou kůru a uhličité koupele. Oxid uhličitý obsažžený v těchto pramenech se použžívá k plynovým koupelím a injekcím. Méně mineralizované vody jsou stáčeny a prodávány jako stolní voda.
Peloidy
Peloidy
Jedná se o raššelinu upravenou pro léčebné účely. Použžívají se k léčivým obkladům a zábalům.
Nejvyužžívanější léčivé prameny
Augustinův a Edwardův pramen
Oba prameny ústí na Hlavní třídě, před hotel Cristal a jsou čerpány z hloubek okolo 70 m v blízkosti Ferdinandovy kolonády. Chemickým složením se jedná o hydrogenuhličitano-sírano-sodné, velmi silně mineralizované přírodní studené kyselky. Mají vysoký obsah vápníku, hořčíku a železa.
Pomáhají při léčbě těchto nemocí:
 • Neutralizuje žaludeční šťávu
 • Snižuje překyselení
 • Zlepšuje citlivost tkání na insulin
 • Obstipace – zrychluje střevní peristaltiku
 • Divertikulóza střev
 • Efekt u zánětů močových cest
 • Urolitiasa
 • Diuretický efekt
 • Dna
 • Stavy po urologických operacích
Lesní pramen
Lesní pramen
Lesní pramen se nachází v parku za divadlem. Najdete ho v klasicistním pavilonu u Třebízkého potoka. Jedná se o minerální vodu, která obsahuje hodně bikarbonátu a sodíku. Působí mukoliticky, to znamená, že uvolňuje hlen z dýchacích cest. Hlavní problém u chronické bronchitidy je, že pacienti nemohou odkašlávat a právě k odklašávání jim pomáhá Lesní pramen. Pacienti, kteří mají kromě bronchitidy i hypertenzi nebo problémy se srdcem nemohou pít příliš velké množství Lesního pramene. Tito hosté pak používají Lesní pramen převážně ve formě inhalací. Lesním pramenem je možné rozpouštět ledvinové kameny z kyseliny močové, ale zde si musíme dát pozor, neboť ostatní ledvinové kameny budou růst. Lesní pramen je též velice vhodný pro pacienty, kteří mají problémy s žaludkem, především zvýšenou kyselostí žaludku.

Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:

 • Nemoci dýchacích cest
 • Nemoci ledvin a močových cest
 • Nemoci trávicího ústrojí
Křížový pramen
 cristal_palace-5725
Křížový pramen je nejstarším pramenem v Mariánských Lázních. Naleznete ho v pavilonu Křížového pramene na kolonádě. Dr. Nehr, který objevil Mariánské Lázně pro svět lázeňství, využíval k léčbě především Křížový pramen. Tento pramen je velmi slaná a velmi silně mineralizovaná voda. Obsahuje 10 gramů minerální soli v litru. Křížový pramen se využívá u onemocnění žlučníku, jater, slinivky a především proti zácpě. Pacienti, kteří mají problémy s tlakem a se srdcem musí využití Křížového pramene vždy konzultovat s lékařem, protože tato velmi slaná voda zadržuje vodu v těle a tak není vhodná u hypertenze a srdečních problémů.
Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:
 • Nemoci trávicího ústrojí
Rudolfův pramen
Rudolfův pramen
Rudolfův pramen najdete v pavilonu Rudolfova pramene v Úšovicích a v pavilonu Křížového pramene na kolonádě. Jedná se o zcela unikátní minerální voda. Běžně je známé, že Rudolfův pramen se využívá především u zánětlivých onemocnění močových cest. Rudolfův pramen obsahuje velké množství vápníku a i velké množství hořčíku a jen velmi málo sodíku. Tato voda je velice vhodná pro léčbu starších klientů, protože vysoký obsah vápníku působí příznivě proti osteoporóze. Hořčík je vynikající pro práci nervových buněk, srdečních buněk, svalových buněk a je přirozeným antioxidantem. Nízké množství sodíku je prospěšné díky tomu, že nezadržuje vodu v těle. Rudolfův pramen se v minulosti předepisoval především u onemocnění ledvin.

Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:

 • Nemoci ledvin a močových cest
 • Nemoci pohybového ústrojí
Karolínin pramen
Karolinin pramen

Karolínin pramen najdete v pavilonech Karolínina a Křížového pramene na kolonádě. Karolinin pramen je minerální voda, která obsahuje velké množství hořčíku, ale méně než pramen Rudolfův. Karolinin pramen obsahuje též 2,5 krát více sodíku než pramen Rudolfův. Karolinin pramen, který se v dobách Nehrových nazýval pramenem Novým, byl koncem minulého století znovu přiveden na kolonádu. Karolinin pramen se využívá především u urologických pacientu, u ledvinných kamenů, zejména když neznáme složení těchto ledvinových kamenů.

Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:
 • Nemoci ledvin a močových cest
Ambrožův pramen
Ambrožův pramen

Ambrožův pramen najdete v parčíku pod Centrálními lázněmi. Ambrožův pramen je prostá kyselka s vysokým obsahem železa. V dřívějších dobách se využíval především u anemií, které vznikají z nedostatku železa. Nyní jsou na anémii různé tablety, případně injekce a Ambrožův pramen není již tolik využíván. Tento pramen je velice vhodný u fosfátových ledvinových kamenů. S Ambrožovým pramenem je spojená velmi zajímavá tradice, říká se, že Goethe při svých pobytech v Mariánských Lázních hojně a pravidelně pil Ambrožův pramen. V té době prožíval Goethe svou poslední životní lásku s Ulrike von Levetzow. Legenda říká, že v těch dobách byl Goethe právě díky této léčbě plný sil. A proto hosté, kteří k nám přijíždí z anglických mluvící zemí, nazývají tento pramen Spring of the love, němci jej nazývají Quelle der Liebe, rusové Istochnik ljubi, česky se mu říká pramen lásky. A tedy, kdo se chce v Mariánských Lázních zamilovat, jde se napít Ambrožova pramene.

Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:
 • Nemoci ledvin a močových cest

Ferdinandův pramen

Ferdinandův pramen1.jpg

 

Ferdinandův pramen najdete na kolonádě Ferdinandova pramene v Úšovicích. Tento pramen je velmi silně mineralizován, má více než 10 gramů minerální soli v litrů. Je tak slaný, že v minulosti se využíval pro výrobu zažívací tzv. Tepelské či mariánskolázeňské soli. V současné době se počítá též s jeho využitím. K pitné léčbě se tento pramen může využívat pouze se souhlasem lékaře.

Pomáhá pří léčbě těchto onemocnění:
 • Nemoci trávicího ústrojí