Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Jeho ostatky jsou uloženy v severní kapli.
V revitalizovaných prostorách je připraveno několik nových výukových poznávacích okruhů, které jsou přístupné jak dětem, tak i dospělým. Poutavou formou přiblíží nejen historii premonstrátů a historickou úlohu kláštera, ale i jeho současnost.V doprovodu průvodce můžete projít opravenými klášterními sály či jeho podzemím. Lze tak získat vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov nebo o životě klášterní komunity v minulosti a dnes.