Tři křížky

Blízko obce Prameny se nachází velké množství božích muk, kapliček a křížků. Zřejmě nejznámější a nejvyhlášenější jsou Tři kříže, nalézající se po pravé straně cesty směrem na Novou Ves.

O vzniku křížů existuje několik legend. Ta nejznámější z nich tvrdí, že ony tři kříže nechali postavit místní nemocní (někdy jsou označováni jako tři bratři), jako poděkování za své uzdravení. O této verzi není jediný zápis a dnes ještě žijící pamětníci ji pak zcela odmítají jako podvrh.

Důvod, proč zde ony tři kříže byly postaveny, se přesně neví. Pravděpodobně je dílem místních obyvatel, kteří byli velice bohatí a protože bývali současně i velice zbožní, nechávali často na okolních skalách vystavět kapličky, kříže či boží muka. Toto je pravděpodobně případ i Tří křížů. Byly postaveny jako společné dílo sangerberských občanů v roce 1849. Kříže jsou dílem několika místních kamenických mistrů. Kříže se staly v další době podnětem ke vzniku mnoha fám a pověstí.

Více o Třech křížích  – zde

IMG_4468

IMG_4466